MtsAntena: Poslovni poduhvat eksploatacije javnog dobra

Photo by: Unsplash/Ian Simmonds

Od septembra 2016. godine na srpskom tržištu je aktivna još jedna kompanija koja se bavi pružanjem usluge distribucije medijskih sadržaja, odnosno koja korisnicima preko kućne antene omogućava prijem određenog broja TV i radio kanala. Radi se o privrednom društvu MTSAntena koja predstavlja “zajednički poslovni poduhvat”, dva javna operatora, Telekom Srbija (MTS) i Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze (JP ETV). Podsetićemo, Telekom Srbija je u većinskom javnom vlasništvu, organizovan kao akcionarsko društvo, a aktivan je u pružanju usluga telefonije (fiksne i mobilne), interneta i distribucije medijskih sadržaja (IPTV). ETV je javno preduzeće koje je osnovano odlukom Vlade sa prevashodnim ciljem da tehnički sprovede postupak prelaska sa analognon na digitalno emitovanje televizijskog signala.  Continue Reading

Kad fotografija presudi mediju!

Kad fotografija presudi mediju!

Photo by: Paul Skorupskas/Unsplash

Koalicija medijskih i novinarskih udruženja (ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal Pres) je prošle nedelje javno reagovala povodom dve presude Višeg suda u Beogradu kojima je novosadskom portalu 021 u kratkom vremenskom periodu dosuđeno da plati oko 780.000 dinara. Ovoj reakciji je prethodila objava samog 021 koji je ukazao na to da previsoke dosuđene naknade ugrožavaju rad ovog medija. Jedna od ovih presuda je doneta u autorskom sporu povodom objavljivanja fotografije.  Continue Reading

Nezavisno Regulatorno telo za elektronske medije

REM

Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama 2010/13 gotovo da ne spominje regulatorno telo za elektronske medije na nivou država članica. U Recitalu 94 direktive navodi se da su države članice Evropske unije “slobodne da izaberu adekvatne istrumente u skladu sa svojom pravnom tradicijom i uspostavljenim strukturama, a naročito oblik svojih nadležnih nezavisnih regulatornih tela, kako bi mogle izvršavati svoje zadatke u sprovođenju Direktive nepristrasno i transparentno”. Izabrani “instrumenti” moraju “doprineti podsticanju medijskog pluralizma”. U Recitalu 95 se naglašava potreba bliže saradnje regulatornih tela sa Evropskom komisijom, a u cilju obezbeđivanja adekvatne primene te Direktive. Sami recitali nemaju pravnu snagu, već pojašnjavaju kontekst u kome je određena direktiva doneta, tako da je jedino pravno pravilo koje se odnosi na regulatorno telo za elektronske medije  dato u članu 30, a propisuje ulogu nacionalnih regulatornih tela u međusobnoj razmeni informacija, kao i u razmeni informacija sa Evropskom komisijom o svemu što je značajno za implementaciju direktive. Dakle, nezavisnost regulatornog tela se ne definiše izričito, iako se sama po sebi podrazumeva. Ovakav pristup Direktive se pokazao neadekvatnim, budući da su se mnoge zemlje suočile sa problemom nedostatka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije, a to je evidentno i u Srbiji. Continue Reading

Unapređenje medijskog integriteta u Srbiji: Održane tribine Better Media Srbija

Izvor: advertiser-serbia.com, I&F McCANN Grupa

U okviru projekta „BetterMedia Srbija” u Novom Sadu je održana treća u nizu tribina namenjena građanima, novinarima i oglašivačima, koje je organizovala NVO Centar za transformaciju medija u partnerstvu sa Misijom OEBS-a. U tribinama koje su održane u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu su, pored predstavnika CEMT-a, Miloša Stojkovića, učestvovali i  generalna sekretarka Saveta za štampu, Gordana Novaković, kao i direktorka korporativnih poslova I&F McCann Grupe, Vanda Kučera. Continue Reading

Prikriveno oglašavanje i nezavisnost medija

a Photo by: Beata Ratuszniak/unsplash.com

Photo by: Beata Ratuszniak/Unsplash.com

Prikriveno oglašavanje u novom Zakonu o oglašavanju

Nacionalni parlament je krajem januara izglasao novi Zakon o oglašavanju, čiji su osnovni ciljevi, između ostalog, usklađivanje sa zahtevima evropske regulative, stvaranje okvira koji će da odgovara tehnološkim promenema koje su se od 2005. godine do danas desile i davanje odgovora na izazove koje je stvorila praksa. Novi zakon je tako uredio i prikriveno oglašavanje, tako što je napravio razliku između označenog komercijalnog sadržaja koji se meša sa uredničkim i komercijalnog sadržaja koji se meša sa uredničkim tako da dovodi primaoca oglasne poruke u zabludu, odnosno koji prikriva komercijalni karakter takvog sadržaja. Pravila koja se odnose na prikriveno oglašavanje imaju za cilj da zaštite korisnika medijske usluge, ali i da spreče oglašivača i medij da prevarnim putem utiču na takvog korisnika da kupi neku robu ili uslugu. Continue Reading

STUDIJA SLUČAJA: Pisanje “Kurira” o navodnoj štetnosti vakcina

 

I OPIS SLUČAJA

Krajem februara 2016. godine parlament je usvojio Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se roditelji ili staratelji dece obavezuju da ih vakcinišu (član 32, stav 2), a sankcija za one koji to ne urade je novčana kazna od 30.000 do 150.000 dinara (član 85). Udruženje građana “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”, je neposredno pre objavljenog teksta održalo protest.

U nedelju, 13. aprila, je Kurir na svom sajtu objavio tekst “Vakcine za bebe izazivaju autizam, teške bolesti i smrt: Amerika platila 3 milijarde odštete!”, koji je dan kasnije objavljen i na naslovnoj strani štampanog izdanja ovog medija. Continue Reading

Telekom operatori i sportski sadržaji

Photo by: Pawel Kadysz/Unsplash.com

Telekomunikacioni operatori su prešli veliki razvojni put od toga da predstavljaju samo puke “prenosnike signala” do toga da postanu aktivni u povezanim uslugama poput medija i marketinga. Činjenica posedovanja infrastrukture, odnosno mreže za prenos medijske usluge, im je omogućila da najpre postanu i izdavači medija, a potom da iste te medije favorizuju, i na kraju da biju “ljutu bitku” na tržištu sa drugim medijskim akterima, naročito kada su u pitanju sportski sadržaji. Continue Reading